PERKHIDMATAN  PENGURUSAN   

UNIT KUALITI

Unit Kualiti merupakan satu unit di bawah Bahagian Pengurusan yang berperanan sebagai pusat pengedalian semua aktiviti – aktiviti kualiti yang berjalan di Hospital Alor Gajah.

Skop Perkhidmatan

  • Mengawasi perlaksanaan dan memantau semua aktiviti peningkatan kualiti seperti yang ditetapkan oleh KKM
  • Menjadi sumber rujukan dalam memberi maklumat mengenai aktiviti peningkatan kualiti dalam hospital
  • Mengedalikan dan mengurus urusan berkaitan pengauditan dan servey yang dijalankan sama ada dalaman atau luaran
  • Menyelaras aktiviti-aktiviti kualiti melalui Jawatankuasa Kerja Kualiti di Hospital Alor Gajah(Terdapat 19 Jawatankuasa Kerja Kualiti di Hospital Alor Gajah)
  • Memantau dan menerima semua data-data Performance Indicators (KPI, NIA, HPIA dll.) secara bulanan atau ad-hoc dari semua unit dan Jawatankuasa Kerja Kualiti
  • Memantau pencapaian setiap indicator dan menyelaras tindakan yang perlu sekiranya terdapat sebarang “outlier” atau “Shortfall in quality”
  • Mengurus, menyelaras, mendokumentasi dan mengaplikasi sistem pengurusan dokumen kualiti secara efisyen.

Masa Operasi

Isnin – Jumaat : 8.00 pagi – 5.00 petang
 

Pegawai Yang Perlu Dihubungi

No
Nama
Sambungan
1
Dr Mohd Syukri bin Hashim - Ketua Unit
185
2
SN Rosnah binti Md Ali
200
3
Puan Norhanim binti Mohd Nor
200
Pengurusan     Unit Pentadbiran     Unit Kewangan     Unit Hasil & Daftar Masuk     Unit Kejuruteraan     Unit Teknologi Maklumat    Unit Kualiti

Tarikh Akhir Kemaskini :: 06-11-2019 :: 09:03 PM