PERKHIDMATAN  KLINIKAL  KLINIK PAKAR   

DIABETIK

 • Mula beroperasi pada tahun 2007
 • Staff bertugas
  • 1 Orang Jururawat Terlatih
  • 1 Orang Jururawat Masyarakat
  • 1 Orang Pembantu Perawatan Kesihatan
 • Pesakit  DM yang berdaftar di Hag sehingga bulan November 2015 adalah seramai 4739 orang
 • Pesakit DM yang aktif sehingga bulan November 2015 adalah seramai 3609 orang

Senarai Tugas di Klinik Diabetes Mellitus

 • Mengendalikan aktiviti-aktiviti di Klinik Diabetes
 • Menyediakan Klinik untuK seisi Klinik Diabetes
 • Membuat pendaftaran kedatangan pesakit secara manual dan online
 • Menyemak dan mengemaskini  Buku hijau pesakit sebelum berjumpa Doktor
 • Membuat pemeriksaan  tahunan seperti pemeriksaan  mata,kaki,tahap sensasi dan sensori  pesakit  Diabetes.
 • Pastikan keputusan makmal dikemaskini dalam buku hijau
 • Memberi pendidikan Kesihatan kepada pesakit   Diabetes yang  dirujuk dari JPL atau wad
 • Memberi ceramah bulanan kepada pesakit di bilik seminar sebulan sekali
 • Memfailkan rekod pesakit ke  dalam bilik failing JPL
 • Membantu kerja-kerja penyeliaan
 • Membuat reten bulanan dan tahunan dan menghantar ke  Unit NCD JKN setiap bulan
 • Memberi tunjuk ajar kepada kakitangan di bawah jagaan bagi mempertingkatkan mutu  perkhidmatan
 • Memberi orientasi dan tunjuk  ajar kepada jururawat pelatih yang sedang membuat latihan amali
 • Memastikan peralatan perubatan dan bukan  perubatan mencukupi dan membuat pesanan jika perlu
Klinik Pakar     Ortopedik     Kanak kanak     Obstetrik dan Ginekologi    Diabetik   Rehabilitasi     Kulit     Perubatan     Surgikal     Psikiatrik     Mata     Telinga, Hidung & Tekak 

Tarikh Akhir Kemaskini :: 16-06-2020 :: 06:23 PM